Vragen Reiki Ryoho

de methode en organisatie
Is Reiki Ryoho hetzelfde als de Reiki Alliance?

Reiki Ryoho staat op zichzelf. Tegelijkertijd is het wel zo dat (een deel van) de oprichters en het huidig bestuur ook lid is van de Reiki Alliance.

Stichting Reiki Ryoho is een spirituele kwaliteit vak-organisatie, speciaal gericht op de Benelux landen.

Noot: het Usui-Profiel is gebaseerd op ‘De Vorm’ als geschreven door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell.

Wat zijn de eisen waaraan een leraar RP opleiding moet voldoen?

Accreditatie opleiding Reiki Practitioner

Er bestaat de mogelijkheid voor de 2e graad student in de reiki-methode om een opleiding te volgen tot RP Reiki Practitioner.

Een van de vereisten voor de student om zich na het volgen van de opleiding aan te kunnen sluiten c.q. te kunnen registeren als RP Reiki Practitioner bij Reiki Ryoho is dat de opleiding tot Reiki Practitioner geaccrediteerd was bij en door Reiki Ryoho.

Eisen RP leraar accreditatie

(let op: dit is een verkort uittreksel)

De opleiding wordt gegeven door professionals in het vakgebied.

De leraar die de RP opleiding mag geven dient: 

 1. Minimaal 5 jaar Reiki Master te zijn, volgens de normen van Reiki Ryoho en / of de Reiki Alliance of NVRM.
 2. Zelf de RP training hebben gevolgd als student (en deze anders nog als student volgen)
 3. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in lesgeven in Reiki.
 4. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in praktijkvoering (in Reiki).
 5. Gelicenseerd te zijn door Reiki Ryoho (dus een RP licentie te hebben; mogen geven)
 6. De hele opleiding (opzet, onderdelen, studie-uren) te laten accrediteren door Reiki Ryoho

De aanvraag

Voor de aanvraag tot accreditatie is nodig:

 1. Contact opnemen met het dagelijks bestuur van Reiki Ryoho
 2. Het invullen van een accreditatie vragenlijst over de lesstof
 3. Verstrekken van een overzicht van de opleiding qua
  – lesprogramma qua contactonderwijs en thuisstudie
  – doel van de opleiding
  – syllabus
  – overzicht van lesuren.
 4. Betaling van 50% van de accreditatiekosten
Waar staat de naam Reiki Ryoho voor?
Waar staat de naam Reiki Ryoho voor?

Reiki: dat is voor de meesten wel duidelijk. Het is de energie waar Usui-Sensei mee werkte in zijn methode. Hij duidde de energie aan met het woord ‘Reiki’. (Rei-Ki is Zon en Kracht, vrij vertaald energie van de zon)

Ryoho: staat voor school, voor richting en manier van werken.