Voorwaarden aansluiting

registratie, rechten en plichten

Voorwaarden aansluiting

Als beroepsbeoefenaar opgenomen in het register beloof je

 1. Je te houden aan de ethiek-code
 2. Als professional fysiek en mentaal in staat te zijn je werk te doen
 3. Te zorgen voor een verzorgde werkplek
 4. De adres, telefoon en email gegevens op de site up-to-date te houden zodat de lijst ook echt klopt
 5. Je nieuwe / gewijzigde adres, telefoon en email gegevens altijd door te geven aan het secretariaat
 6. Te blijven werken volgens de technieken van de methode
 7. Je qua tarieven te houden aan de minimum en maximum behandeltarieven als die er zijn
 8. De jaarlijks bijdrage en andere kosten op tijd te voldoende namen en merken alleen te gebruiken binnen de beoefening van de methode, voor het doel van je registratie.
 9. Het merk dat je mag gebruiken van Reiki Ryoho niet te gebruiken als deel van een domeinnaam of bedrijfsnaam.
 10. Het Usui Profiel te respecteren en je te houden aan de methode als daar omschreven

Als Professional opgenomen in het register van kan je

 1. Het logo gebruiken met een maat van maximaal 18 mm of 1/20e deel van de hoogte of breedte van het totale object, op drukwerk of websites.
 2. De merknaam gebruiken in drukwerk, op websites, als onderdeel van een tekst over je praktijk, om jouw werk als Reiki master of Reiki Practitioner mee aan te duiden, mits met vermelding van de ®.
 3. Op de lijst staan op internet. Deze site is o.a. bereikbaar middels een unieke serie domein-namen. Deze domeinen verwijzen exclusief door naar de lijst van erkende geregistreerde beoefenaars.

Algemeen

 1. Als de voorwaarden en / of tarieven van registratie c.q. vermelding op de lijst meer dan redelijk is verandert, zal de aangesloten beoefenaar daarvan binnen 45 dagen in kennis worden gesteld en heeft deze het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.
 2. Opzegging van deze overeenkomst door de beoefenaar geschiedt minimaal 3 maanden tevoren, per email.
 3. Opzegging door Reiki Ryoho geschiedt minimaal 3 maanden tevoren.
 4. Bij het niet houden aan deze overeenkomst en/of de ethiekcode wordt de registratie per direct ontbonden.

Door je aan te melden c.q. registreren, ga je akkoord met deze voorwaarden