Usui Profiel

definitie usui shiki ryoho reiki - de vorm

Introductie

Dit profiel dient een heldere beoefening van het Usui systeem van beoefenaars met een 1e, 2e graad, Reiki Practitioners en Reiki Masters.

Het Usui systeem is een natuurlijke methode die ontdekt is door Mikao Usui in de 19e eeuw. De Usui-methode kent meerdere facetten. Het Usui systeem als methode is veel ruimer dan het helingsaspect en betreft een manier van leven, het bewandelen van een spiritueel pad. Het helingsaspect komt onder meer terug in de dagelijkse toepassing van Reiki als behandelmethode en het zelfhelingsaspect ter bevordering van het spirituele pad dat alle aangesloten beoefenaars bewandelen. Deze twee aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De capaciteit Reiki aan zichzelf te geven of aan anderen wordt verkregen door middel van een inwijding. Deze inwijding houdt meer in dan de handeling op zich, maar is een samenspel tussen leraar, reiki, de mondelinge overdracht, de aanwezigheid van de leraar, het energieveld van de leraar, bepaalde vaste cursusonderdelen en de aanwezigheid van de cursist. Deze inwijding / initiatie wordt uitgevoerd door een Reiki-master wiens energetische en spirituele afstamming steeds terug te voeren is naar Mikao Usui. Elke beoefenaar van het Usui systeem heeft een eigen plaats in deze afstamming, en maakt daardoor deel uit van deze energetische verbinding.

Het Usui systeem kent twee graden, de mastergraad en daartussen de Reiki Practitioner graad.

Usui Profiel

Dit profiel is gebaseerd op de Vorm van het Usui Systeem als genoemd in artikel 1 sub F van het HH reglement en dient een heldere beoefening van het Usui-systeem van beoefenaars met de eerste graad, de tweede graad, van Reiki Practitioners en Reiki-Masters.

Het Usui systeem is een natuurlijke helingsmethode middels handoplegging die ontdekt is door Mikao Usui in de 19e eeuw. De Usui-methode kent meerdere facetten. Het Usui systeem als methode is veel ruimer dan het helingsaspect en betreft een manier van leven, het bewandelen van een spiritueel pad. De Vorm van beoefening van het Usui Systeem van Reiki Heling omvat het aspect van techniek, persoonlijke groei, spirituele discipline en het aspect van het Usui Systeem als Mystieke orde.

De techniek komt terug in de uiterlijke vorm van heling door handoplegging. Reiki, universele levensenergie wordt, voor zelfbehandeling of behandeling van anderen, doorgegeven via de handen van de beoefenaar. Het resultaat van Reiki is een verbeterde gezondheid en welbevinden – fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het persoonlijke groei aspect is een gevolg van het geven en ontvangen van Reiki, dat zelfbewustzijn bevordert, zelfliefde verdiept en een groeiend bewustzijn van het eigen ware zelf tot stand brengt. De zelfbehandeling is de hoeksteen van het Usui systeem. De spirituele discipline hangt samen met de vorm. Het integreren van Reiki brengt verdieping, spirituele reiniging en brengt ons in contact met het heilige in alle aspecten van ons leven. Beoefenaars erkennen het Usui Systeem als een waardevolle en complete spirituele discipline welke op zich leidt tot spirituele ontwikkeling. Het beoefenen van het Usui Systeem van Reiki Heling resulteert in het ervaren van het mysterie van het leven en in mystieke ervaringen. Diegenen die ingewijd zijn in het Usui Systeem van Reiki Heling en het als hier omschreven beoefenen, zijn in die zin een gemeenschap van mensen wiens basis meer ligt in het hebben van gemeenschappelijke ervaringen dan in het hebben van gemeenschappelijke overtuigingen. Reiki, deze mysterieuze levensenergie, brengt inzicht, heling, verwondering en brengt mensen in contact met de geest. Reiki brengt verwondering weer terug in ons leven.

Binnen de dynamiek van deze vier aspecten bestaan er een centraal thema wat we de Vorm noemen. Deze heilige formule is getest en ontwikkeld tot een betrouwbaar, voorspelbaar voertuig om de beoefenaar dieper in de wijsheid van de elementen te voeren en het proces van heling verder te voeden. Deze vorm bestaat uit negen elementen.

Er zijn veel overtuigingen rondom elk element van de vorm. Wanneer we deze overtuigingen loslaten zijn de elementen echter simpel en duidelijk. Elk element heeft zijn eigen dynamiek. Elk element is essentieel en ze zijn allemaal even belangrijk. Door één element te verplaatsen of te veranderen, verandert de dynamiek van het hele systeem.

De elementen

1) Inwijding

Wanneer het ritueel, dat wordt doorgegeven van Reiki Master naar Reiki Master, wordt uitgevoerd met een student, resulteert dat in de capaciteit Reiki te geven aan zichzelf of anderen. Er zijn vier inwijdingen voor de eerste graad, één inwijding voor de tweede graad en 17

één inwijding tot Reiki Master. In het algemeen wordt de inwijding als het belangrijkste element gezien. De inwijding is de toegangspoort tot de meest heilige ervaring – verbondenheid. Zonder de andere acht elementen van de Vorm staat de inwijding op zichzelf en wordt die niet gesteund door de andere elementen.

2) Geld

Dit element is de brug tussen het materiële en het immateriële, op een manier die heling biedt aan de mensheid door de kracht en energie van geld. De prijzen zijn een duidelijk element van de Vorm en zijn voor studenten vaak het meest moeilijke element om met spirituele groei te verenigen. Het is een uitdaging voor de beoefenaar om het begrip te verbreden betreffende de energie van geld en de energiestroom die gepaard gaat met het uitwisselen van geld. De prijzen doen een beroep op de toewijding en bereidheid van een student op elk niveau. Het betalen van geld voor een behandeling is de uitdrukking van dit element van de vorm voor de beoefenaar.

3) Symbolen

De symbolen van het Usui Systeem van Reiki Heling zijn energetische sleutels die toegang geven tot niveaus van eenheid met het zelf, met anderen en met het levensmysterie. Hoewel de symbolen hun eigen kracht hebben, krijgen ze in de relatie met de inwijding, instructie en het gebruik pas hun betekenis en kracht.

4) Behandeling

De vorm van een behandeling, zowel van zichzelf als bij anderen, is het opleggen van de handen in een bepaalde volgorde. Behandelingen zijn de basis van de methode.

5) Mondelinge traditie

Reiki klassen worden mondeling onderwezen. Deze wijze van onderwijs brengt direct energetische overdracht en onderwijs tussen Master en student. De energetische overdracht vindt plaats door het onderwijzen van de vorm van behandelingen. Inwijding, vertellen van de geschiedenis, vragen beantwoorden en het samenzijn met de studenten.

6) Spirituele afstamming

Het Usui Systeem van Reiki Heling wordt gedragen door het bestaan van de spirituele afstamming. Deze afstamming leeft voort in de drager van de lijn en alle afstammelingen. Dat betekent dat elke Reiki Master in rechtstreeks contact met de lijn staat en daarmee het contact belichaamd tussen de dragers van de lijn en de student. De spirituele afstamming van de dragers van de lijn zijn op dit moment Usui, Hayashi, Takata en Furumoto. Elke beoefenaar van het Usui-systeem heeft een eigen plaats in deze afstamming en maakt daardoor deel uit van deze energetische verbinding. De afstamming van elke Reiki-master en student is terug te voeren naar Mikao Usui. Stichting Reiki Ryoho als orgaan en alle aangesloten/geregistreerde Reiki Masters en Reiki Practitioners erkennen Phyllis Lei Furumoto als Grandmaster van het Usui Systeem van Reiki Heling.

7) Geschiedenis

De geschiedenis vertelt over het ontstaan van het Usui Systeem van Reiki Heling en de groei van de methode tot de dag van vandaag. De geschiedenis wordt in Reiki klassen gedeeld als onderdeel van de mondelinge traditie.

 

8) Voorschriften dagelijks leven

De vijf spirituele voorschriften zijn doorgegeven door Dr. Usui als deel van de traditie. Ze zijn een spirituele les en een morele les voor het dagelijks leven.

 • Maak je vandaag geen zorgen
 • Roep vandaag geen woede of boosheid op
 • Eer je ouders, leermeesters en ouderen
 • Leef oprecht
 • Toon dankbaarheid aan elk levend wezen

9) De vorm voor het geven van klassen

Het Usui Systeem van Reiki Heling kent een eerste graad, een tweede graad, de Mastergraad (leraren) en voor tweede graad beoefenaars is er de opleiding tot Reiki Practitioner (behandelaar) De beste manier om de eenvoud van Reiki eerste en tweede graad te laten zien is in klasvorm.

De eerste graad

De eerste graad Reiki wordt mondeling onderwezen door een Reiki Master in het Usui- Systeem.

Deze cursus wordt gegeven in 4 sessies van 2 – 3 uur. Deze sessies worden gegeven in een weekend of op vier opeenvolgende dagen.

De eerste graad kent 4 initiaties (inwijdingen), één per sessie. Verder wordt er onderwezen:

 • De definitie en werking van Reiki en de geschiedenis van het Usui systeem.
 • De zelfbehandeling en het behandelen van anderen middels de volledige behandeling als wel
 • het behandelen van (lokale) verwondingen
 • De vijf Reiki beginselen
 • Er is voldoende gelegenheid tot oefenen en het stellen van vragen.Elke eerste graad beoefenaar heeft de energie-uitwisseling voldaan à minimaal € 170,-

De tweede graad

De tweede graad wordt aangeboden aan cursisten / studenten die een eerste graad klas hebben gevolgd en minimaal drie maanden toegewijd hebben geoefend en het gevoel hebben dat ze de volgende klas willen volgen.

Deze cursus wordt mondeling gegeven door een Reiki Master in het Usui-Systeem. De cursus wordt gegeven in 2 of 3 sessies van 2 – 3 uur. Deze sessies worden gegeven in één dag of op twee opeenvolgende dagen.
De tweede graad bestaat uit:

 • Een sessie om de drie symbolen te leren en ze aan de studenten te leren.
 • Eén inwijding.
 • Eén of twee sessies om het gebruik van de symbolen te leren. (afhankelijk van het aantal deelnemers)
 • Gelegenheid zijn tot oefenen, vragen stellen en delen.
 • Het voldoen van minimaal € 500 door de student.

Het steunt de studenten / cursisten als de klas helder en duidelijk is en als er geen andere methodes worden behandeld.
Het is voor een beoefenaar mogelijk een gesprek met de raad en/of et bestuur aan te vragen teneinde inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van bijscholing als zij elders zijn opgeleid.

Reiki Practitioner

Reiki is een methode, een spiritueel pad, dat steeds meer beoefenaars kent. Een van de aspecten van Reiki is de mogelijkheid niet alleen jezelf maar ook anderen te behandelen.

Een Professionele Reiki Practitioner is een tweede graad Reiki beoefenaar die de opleiding tot Practitioner (behandelaar) heeft gevolgd.
Vervolgens kan een Reiki Practitioner zich aanmelden bij de stichting Reiki Ryoho en kan dan gebruik maken van ondersteunend folder-materiaal en heeft Reiki Ryoho als referentiekader.

Door de aanwezigheid van de ethische code en klachtenrecht voldoen zij in voldoende mate aan de Nederlandse en Europese wetgeving.

De opleiding tot Reiki-Practitioner kan worden gevolgd bij een Reiki Master leraar die voldoet aan de criteria van Reiki Ryoho, aangesloten is en een Practitioner onderwijs overeenkomst heeft met Reiki Ryoho.

Deze criteria voor de leraar zijn op dit moment:

De leraar dient

 • Minimaal 5 jaar Reiki Master te zijn, volgens de normen van Reiki Ryoho en / of de Reiki Alliance of de NVRM.
 • Zelf de RP training hebben gevolgd als student (en deze anders nog als student volgen)
 • Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in lesgeven.
 • Minimaal 5 jaar ervaring te hebben met praktijkvoering.
 • Voor de aanvraag tot accreditatie van een erkende RP opleiding kan is nodig:
  – contact opnemen met het dagelijks bestuur van Reiki Ryoho
  – het invullen van een accreditatie vragenlijst over werkwijze en de lesstof
  – verstrekken van een overzicht van het lesprogramma
  – inzicht in doel en werkwijze van de opleiding
  – kopie van de syllabus
  – verstrekken van overzicht van lesuren
 • de opleiding dient totaal minimaal 177 SBU studie-uren te kennen, waarvan minimaal 6,5 dag (minimaal 6 uur per dag) uit contacturen dienen te bestaan.
 • Het complete eisenpakket qua vereiste inhoudelijke onderdelen en studie-uren is op te vragen bij het bestuur.

Reiki Master

Een Reiki Master is opgeleid en ingewijd in het onderwijzen van eerste en tweede graads cursussen in het Usui Systeem van Reiki Heling, meer bekend als “Reiki”. De training, voorbereiding en inwijding (ook wel initiatie genoemd) tot Reiki Master worden ontvangen van een Reiki Master met veel levens- en onderwijservaring in het Usui Systeem van Reiki Heling.

De Reiki Master is geroepen om door te gaan met het bestuderen van Reiki tijdens zijn masterschap. De ontwikkeling van het Master zijn komt door het geven van eerste en tweede graad klassen / cursussen en door algemeen bekend te maken dat men Reiki beoefent.

Een Reiki Master die het Usui Systeem van Reiki Heling praktiseert is de verbintenis aangegaan zoals die aangegeven wordt in de vorm. Dit houdt in betaling van US $ 10.000 (in Europa € 10.000,-) lesgeld, ingewijd worden door een Master in de rechtstreekse afstammingslijn, de vijf regels in het dagelijks gebruiken als een morele gids en de levenslange relatie met Reiki en met de inwijdende Master erkennen.

De inwijdende Reiki Master zou een praktiserende Master moeten zijn met 5 tot 6 jaar onderwijservaring in het Usui Systeem van Reiki Heling. De Master dient zich geroepen te voelen en bereid te zijn om deze relatie van inwijder, mentor en leraar aan te gaan. De inwijdende Reiki Master en de student moeten zich realiseren dat dit een levenslange, toegewijde relatie is in het Usui Systeem.

De ervaring leert dat het niet raadzaam is een kandidaat tot Reiki Master in te wijden als deze niet ongeveer drie jaar Reiki heeft. Als trainingsperiode wordt een minimum van een jaar aangehouden.

Momenteel zijn er veel Masters die de intentie hebben het Usui Systeem te beoefenen, maar dit niet doen volgens de vorm (Profiel Usui Systeem). Dit fenomeen is ontstaan door diverse omstandigheden en verschillende graden van bewuste opzet om de vorm te veranderen. Masters die geregistreerd zijn bij Reiki Ryoho behoren zich te houden aan het Profiel Usui Systeem.

 

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL
Dit document is gebaseerd op de Vorm, als gedefinieerd door Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell.