Richtlijnen accreditatie RP opleiding

waar de opleiding aan dient te voldoen

RP accreditatie richtlijnen

Modules Opleiding tot integreren Reiki Practitioner

Copyright Reiki Ryoho / 28-06-2016

Voorwoord

Accreditatie:
Er bestaat de mogelijkheid voor de 2e graad student in de reiki-methode om een opleiding te volgen tot RP Reiki Practitioner.

Een van de vereisten voor de student om zich na het volgen van de opleiding aan te kunnen sluiten c.q. te kunnen registeren als RP Reiki Practitioner bij Reiki Ryoho is dat de opleiding tot Reiki Practitioner geaccrediteerd was bij en door Reiki Ryoho.

Eisen leraar accreditatie:

De opleiding wordt gegeven door professionals in het vakgebied.

De leraar dient:

 1. minimaal 5 jaar Reiki Master te zijn, volgens de normen van Reiki Ryoho en / of de Reiki Alliance of NVRM.
 2. Zelf de RP training hebben gevolgd als student (en deze anders nog als student volgen)
 3. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in lesgeven in Reiki
 4. Minimaal 5 jaar ervaring te hebben in praktijkvoering (in Reiki)
 5. Gelicenseerd te zijn door Reiki Ryoho (dus een RP licentie te hebben; mogen geven)
 6. De hele opleiding (opzet, onderdelen, studie-uren) te laten accrediteren door Reiki Ryoho

 

Voor de aanvraag tot accreditatie van de opleiding kan is nodig:

 1. Contact opnemen met het dagelijks bestuur van Reiki Ryoho
 2. Het invullen van een accreditatie vragenlijst over de lesstof
 3. Verstrekken van een overzicht van de opleiding qua
  – lesprogramma qua contactonderwijs en thuisstudie
  – doel van de opleiding
  – syllabus
  – overzicht van lesuren.
 4. Indien een deel schriftelijk of digitaal onderwezen wordt: een overzicht van wat contactonderwijs is en welk deel niet
  (de onderwerpen die eventueel digitaal / schriftelijk kunnen zijn herkenbaar aan **)
 5. Overmaking van 50% van de accreditatie bijdrage

Vragenlijst lesprogramma

Wordt er aandacht gegeven aan:

1) de Vorm van Usui Shiki Ryoho:

 • Het belang van een gemeenschappelijk vorm Nee / Ja
 • De drie behandelvormen: zelf, compleet, stoel  Nee / Ja
 • Dat een reiki behandelaar een ‘ambassadeur’ is van reiki Nee / Ja
 • Behandelen van de reiki precepts Nee / Ja
 • Geld als vorm van energie-uitwisseling Nee / Ja

2) Wordt er gesproken over de achterliggende motivatie tot het zijn van een Reiki Practitioner / Reiki Therapeut: Nee / Ja

3) Aangaan van een relatie met Reiki, als leefwijze: Nee / Ja

 • (incl. uitwisselen van behandelingen en ‘walk your talk’)

4) Zin Ziek zijn

 • De koppeling tussen een klacht en de staat van zijn qua mentale / spirituele patronen
 • Behandelen dat het niet draait om de schuldvraag.
 • Mooi als aanvulling is dat ‘de zin van ziek zijn’ vaak misbruikt wordt om juist niet te hoeven veranderen, het eeuwig in een proces te zitten i.p.v. gewoon verder te gaan met het leven, het accepteren en het vervolgens loslaten van de ziekmakende gedachtepatronen.
 • Zit er in: Nee / Ja

5) Omgang met cliënten waaronder:

 • Healing Space  (intact laten)  Nee / Ja
 • Betrokkenheid / empathie   Nee / Ja
 • Beloftes / tegenover reiki te klein maken  Nee / Ja

6) Leiding geven als behandelaar: Nee / Ja

 • behandelplan, aantal en soort sessies, tussenliggende periodes

7) De Ethiek Code

 • Doornemen van de ethiek-code van Reiki Ryoho Nee / Ja

8) Praktische zaken / Praktijk en presentatie **

 • Praktijkruimte inrichting e.d.  Nee / Ja
 • Muziek: waarom wel, waarom niet. Nee / Ja
 • Energetisch schoon; roken, ruzie, computers, straling  Nee / Ja
 • Ethiekcode, registratie aan de muur, zichtbare tarieven  Nee / Ja

9) Presentatie: **

 • Folder, wat staat daar in wat niet   Nee / Ja

10) De wet  **

 • Cliëntenformulier  Nee / Ja
 • Privacy wetgeving / Bescherming persoonsgegevens  Nee / Ja
 • K.v.K. inschrijving  Nee / Ja
 • WKKGZ  Nee / Ja

11) Administratie en belastingen **

 • Admin. verplichtingen (niet leren boekhouden!) Nee / Ja
 • Voorlichting officieel belastingdienst of niet  Nee / Ja
 • Voorlichting Btw nummer aanvragen (is verplicht)  Nee / Ja
  (Reiki behandelingen vallen onder het hoge btw tarief)
 • Kwitantie plicht op verzoek Nee / Ja
 • Als de cliënt een kwitantie vraagt, dien je deze te verstrekken  Nee / Ja

12) Beperkingen

 • Wat kan je accepteren als practitioner/Therapeut  Nee / Ja
 • waarom stuur je door  Nee / Ja
 • wat zijn signalen om op te letten i.v.m. doorsturen  Nee / Ja
 • waar stuur je naartoe?  Nee / Ja

13) In lijn komen met Usui Shiki Ryoho

De term Usui Shiki Ryoho is, alhoewel ooit heel duidelijk gedefinieerd, op dit moment geen makkelijke term om als aanduiding te gebruiken voor de vorm door de vele reiki-vormen die van de term gebruik maken. RR gebruikt als definitie van usui Shiki Ryoho de Vorm zoals Phyllis en Paul deze hebben gedefinieerd in de 90er jaren en ook in het Profiel usui system staat van Reiki Ryoho.

Het is de bedoeling dat elke RP en RM die zich aansluit of kan aansluiten bij RR geheel voldoet aan deze vorm. Daarbij maken we geen verschil tussen zij die vanaf het begin binnen deze vorm zijn opgeleid, en zij die op een andere manier kennis hebben gemaakt met reiki en er voor gekozen hebben om middels scholing, begeleiding en het voldoen van de energie-uitwisseling in lijn te komen met de vorm van usui Shiki Ryoho.

Dit proces van ‘in lijn komen’ is niet eenvoudig in woorden te vangen daarom is er gekozen voor een aantal grenzen die gemakkelijk te onderscheiden zijn.

Vragen:

Tot welk punt zou je een student alleen adviseren middels scholing en bijbetaling in lijn te komen (zonder inwijding) na een ‘andere’ reiki 1

 1. als de student welke reiki 1 cursus dan ook heeft bijgewoond ongeacht de afkomst
 2. als de student een reiki 1 cursus heeft bijgewoond die in ieder geval 4 dagdelen kent, 4 initiaties, en kosten minimaal 80% van het geldende cursusbedrag
 3. altijd als de student reiki 1 heeft gedaan bij iemand die niet aangesloten is en/of in iets afwijkt van de vorm
 4. anders:

Tot welk punt zou je een student alleen adviseren middels scholing en bijbetaling in lijn te komen (zonder inwijding) na een afwijkende reiki 2:

 1. als de student welke reiki 2 cursus dan ook heeft bijgewoond ongeacht de afkomst
 2. als de student een reiki 2 cursus heeft bijgewoond die in ieder geval 2 dagdelen kent, 1 initiatie, de 3 symbolen kent en kosten minimaal gelijk zijn aan 80% van het geldende cursusbedrag
 3. altijd als de student reiki 2 heeft gedaan bij iemand die niet aangesloten is en/of in iets afwijkt van de vorm
 4. anders:

Als je wel besluit over te gaan tot inwijden

 1. ik laat de student zo-wie-zo alleen het verschil betalen
 2. als de verschillen qua vorm miniem zijn laat ik de student alleen het verschil betalen, en anders gewoon de gehele cursus opnieuw
 3. de student hoeft niets te betalen, ook het verschil niet
 4. anders:

Bij mijn beoordeling kijk ik naar:

dagdelen  nee    ja

aantal initiaties  nee    ja

behandelvormen  nee    ja

symbolen  nee    ja

twijfel van de student zelf  nee    ja

het gevoel van de beoordelaar  nee    ja

het idee van de student over reiki  nee    ja

De verantwoordelijkheid van de leraar / onderwijzend centrum hierin is groot omdat deze de plicht heeft ‘bij de poort’ te screenen en de student verder te begeleiden bij het eventuele in lijn komen.

Reiki Ryoho kan niet anders dan vertrouwen te hebben in de beoordeling van de geaccrediteerde opleiding. Er is wel een gesprek tussen secretariaat en RP of Reiki therapeut bij aanmelding, maar dat is en formaliteit en daarbij wordt uitgegaan van een basis.

Praktische uren criteria opleiding RP

– Minimaal aantal dagdelen: 16

 • Thuisstudie (opdrachten) tellen mee in studie-uren KTNO maar niet t.o.v. de 16 dagdelen
 • Indien een deel van de opleiding digitaal of schriftelijken aard is: elk uur contact-onderwijs dient vervangen te worden door minimaal 2 uren onderwijs dat digitaal of schriftelijk van aard is.
 • De minimale hoeveelheid contact-onderwijs is 12 dagdelen.

Ethiek-code Reiki Ryoho

 • Ik behandel mensen met respect voor hun behoeften en waarden
 • Ik ga om met mijn medemensen naar het beste van mijn kunnen zonder vooroordeel naar ras, religie, culturele of etnische achtergrond, seksueel geaardheid, fysieke of mentale mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
 • Ik houd alle informatie aangaande mijn medemensen vertrouwelijk
 • Gegevens van en over anderen dienen ten allen tijde als zeer vertrouwelijk te worden behandeld.
 • Ik respecteer de eigen keuzes van een ieder
 • Ik respecteer de persoonlijke vrijheid in de keuze van Reiki-Master, Reiki Practitioner, therapeut en therapie en mijd elke schijn van dwang inzake het ondergaan van cursussen, opleidingen en behandelingen. Indien nodig zal ik adviseren een andere Reiki Master of Reiki Practitioner te zoeken. Ik onthoud mij van denigrerende uitlatingen over andere geneeswijzen, en raad nooit aan een reguliere (medische) behandeling af te breken of te weigeren.
 • Ik zal helder zijn in wat ik doe, uitdraag en vertel over vorm, intentie en inhoud van de Usui methode van Natuurlijk Genezen/Usui Shiki Ryoho
 • Ik wijk niet af van de vorm en essentie van deze methode.
 • Ik behoud een helder bewustzijn
 • Ik onthoud mij van het misbruik van alcohol en drugs.
 • Ik onthoud mij hiervan geheel tijdens mijn professionele activiteiten
 • Ik respecteer andermans eigendom en onthoud mij van geldmisbruik
 • Ik onthoud mij van wangedrag als plagiaat, achterhouden van informatie en het doen van bedrieglijke uitspraken. Ik onthoud mij van het (beroepsmatig) gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal te allen tijde de herkomst vermelden.
 • Ik verruim voortdurend mijn kwaliteiten en vaardigheden
 • Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en houd contact met de Reiki-gemeenschap, onder andere middels het bijwonen van bijeenkomsten. Ik ken mijn eigen beperkingen en zal deze altijd duidelijk maken.
 • Ik ben verantwoordelijk voor al mijn beslissingen
 • Ik ben verantwoordelijk voor de effecten van mijn daden op de Reiki-gemeenschap. Ik ben verantwoordelijk voor de effecten van mijn daden op de samenleving in het algemeen. Ik leef door zelf een voorbeeld te zijn.  Ook het oplossen van conflicten valt onder mijn verantwoordelijkheid.
 • Ik erken Reiki Ryoho als bemiddelaar bij klachten en geschillen
 • Ik respecteer de uitspraak van Reiki Ryoho ongeacht de uitslag van het onderzoek.
 • Ik onthoud mij van romantische en/of seksuele relaties met mijn cliënten en/of cursisten, en suggereer dit ook niet voor de toekomst
 • Ik maak geen misbruik van mijn positie als vertrouwenspersoon, als Reiki Master of Reiki Practitioner. Ik onthoud mij van macht- en/of seksueel misbruik bij/van cliënten of studenten.

Extra informatie voor onderwijzend instituut:

Boekenlijst (geen plicht, is puur informatief)

 • Heel je leven, Louise Hay
 • Complete Handboek Reiki, Nederlof & Buis
 • Het Boek van Overvloed, Buis & Nederlof
 • Liefde en overdracht in de hulprelatie, van Boswijk-Hummel
 • Eventueel titels over drama driehoek
 • Een nieuwe aarde, Eckhart Tolle
 • Zin van Ziek zijn
 • Ziekzijn, signalen van de ziel
 • Sleutel tot Zelfbevrijding, Cristiane Beerlandt

De ingevulde vragenlijst en de aanvraag accreditatie RP opleiding kan worden opgestuurd naar:

Stichting Reiki Ryoho

info@reikiryoho.nl

t.a.v. Bas Buis

RP opleiding

 • De titel RP is beschermd
 • Reiki Ryoho heeft de titel RP in beheer
 • Studenten Reiki 1 en 2 hebben geleerd volgen het Usui Profiel en een geaccrediteerde RP of RM opleiding hebben afgerond kunnen zich daarna afsluiten bij Reiki Ryoho en hebben recht op vermelding in het register.
 • Een profiel aanmaken op deze website is voorbehouden aan leraren en healers die aangesloten zijn bij Reiki Ryoho.