Privacy en gerelateerd

je gegevens, cookies en meer
Welke gegevens houden jullie bij? (Privacy)

Reiki Ryoho gaat uiterst voorzichtig om met de persoonsgegevens van professionals (aangesloten leraren en healers) en cliënten.

Wat we bijhouden:

  • Alleen datgene wat van belang is voor vermelding in het register en de organisatorische en financiële afhandeling.
  • Onze website maakt niet gebruik van cookies die individuele persoonsgegevens onthouden en opslaan. Alleen voor navigatie wordt gebruik gemaakt van z.g. analytische cookies. (deze zijn niet gebonden aan een naam of adres, dus iemands privacy wordt niet aangetast.)
  • Gegevens van cliënten die een reactie sturen naar een aangesloten behandelaar of leraar worden niet door ons bewaard of gelezen. Deze zijn geheel prive tussen client/student en aangesloten behandelaar of leraar.
Recht op inzage en verwijdering

Inzage en verwijdering
Je kunt op elk gewenst moment het verzoek indienen je gegevens in te zien of deze juist te verwijderen! (voorwaarde daarbij is wel dat je niet ingeschreven staat in een register en dat al je financiële verplichtingen zijn voldaan, anders weten we niet meer hoe en wat)

P.S.:
de enige uitzondering waarbij de gegevens gedeeltelijk wel worden verstrekt aan derden, zou zijn een verzoek van een officiële instantie of indien je een nota niet voldoet en we bepaalde gegevens aan een bureau moeten verstrekken om tot incasso over te gaan.

Worden de gegevens gedeeld met anderen?

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met anderen. (tenzij wettelijk vereist)
(ook niet voor z.g. non-commerciële doeleinden, goede doelen etc.)

 

Hoe bewaren jullie de gegevens?

De openbare gegevens (zoals op de site staan) staan in de database van de site. Deze gegevens heb je zelf verstrekt! Andere gegevens, zoals scholing, persoonlijk data en dergelijke worden bewaard in een moderne database die niet ‘gehost’ is zoals het heet op een van onze computers, maar elders – beschermd door login-codes en wachtwoorden.