Vraag, melding of klacht

altijd duidelijk - voor cliënt en cursist

Stichting Reiki Ryoho is een non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat wij zelf geen cursussen, opleidingen of sessies verzorgen. Dat doen de aangesloten beroepsbeoefenaars.

De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de registers van de professionele beoefenaars. Bij misstanden kan de student en cliënt een klacht indienen over de aangesloten beoefenaar.

Er zijn meerdere soorten klachten.

  1. Er zijn de z.g. kleine klachten zoals ‘de thee was op’ of de therapeut / master was niet je type (dat kan natuurlijk). Deze horen direct bij de leraar of therapeut / healer thuis, niet echt binnen een officiële klachtenprocedure.
  2. De grotere vragen en klachten: Deze kan je melden middels het meldingsformulier (bij contact)

Daar kan je aangeven om welke cursus of soort sessie het gaat en kan je vervolgens kiezen uit een lijst van mogelijke vragen, verzoeken, problemen en klachten. Zowel bij de opleidingskeuze als de klachtkeuze heb je de mogelijkheid ‘anders’ aan te klikken en gebruik te maken van het toelichting veld.

Belangrijk: Formulier geheel invullen (met naam, adres, telefoon en email adres) en zo veel mogelijk details bij de toelichting geven.

Altijd per email: Brief of aanvullende informatie ook per email (per post wordt niet in behandeling genomen)

Maximale termijn: De vraag of klacht moet door Reiki Ryoho binnen 10 werkdagen beantwoorden. Beantwoorden kan ook betekenen dat de vraag voor ons minder eenvoudig is om echt snel te beantwoorden, maar ook dan hebben wij de plicht om je binnen diezelfde 10 werkdagen te laten weten dat we er meer tijd voor nodig hebben, en moet in die email ook een maximale periode staan wanneer je een antwoord zou moeten hebben gehad.

Vertrouwelijk: De klacht wordt geheel vertrouwelijk behandeld. Natuurlijk worden de betrokkenen alle geïnformeerd maar de inhoudelijke klacht is alleen bekend aan jou, Reiki Ryoho en eventueel ingeschakelde externe adviseurs.

Bewaartermijn: De klacht, het (interne) overleg en de uitslag wordt uiterlijk twee jaar bewaard.